รูปภาพ

รูปภาพโรงงานของ บริษัท PHCOKER

ห้องปฏิบัติการ

รูปภาพโรงงานของ บริษัท PHCOKER

ห้องประชุม

รูปภาพโรงงานของ บริษัท PHCOKER

สมาชิกประชาสัมพันธ์

รูปภาพโรงงานของ บริษัท PHCOKER

เวิร์กช็อปไร้ฝุ่น

รูปภาพโรงงานของ บริษัท PHCOKER

อาคารโรงงาน

รูปภาพโรงงานของ บริษัท PHCOKER

Laboratory1

รูปภาพโรงงานของ บริษัท PHCOKER

การผลิตเชิงปฏิบัติการและอุปกรณ์

รูปภาพโรงงานของ บริษัท PHCOKER

สำนักงาน

รูปภาพโรงงานของ บริษัท PHCOKER

อุปกรณ์ใช้สอย

รูปภาพโรงงานของ บริษัท PHCOKER

ทีมวิทยาศาสตร์

รูปภาพโรงงานของ บริษัท PHCOKER

ห้องปฏิบัติการ