รูปภาพ

ห้องปฏิบัติการ

ห้องประชุม

สมาชิกประชาสัมพันธ์

เวิร์กช็อปไร้ฝุ่น

อาคารโรงงาน

Laboratory1

การผลิตเชิงปฏิบัติการและอุปกรณ์

สำนักงาน

อุปกรณ์และเครื่องใช้สอย

ทีมวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ